Římskokatolická farnost ŽIVOTICE u Nového Jičína

Velikonoční bohoslužby a svátosti smíření 2015
Autor článku: Adam Józef Kasperek
Vloženo dne 18.3.2015 v 17:29:17 hodin

VEČERNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ

Zelený čtvrtek  15.30  hod.

 

ADORACE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

Zelený čtvrtek 16.30 – 17.00 hodin

 

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

Velký pátek 15.30  hodin

 

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

Bíla sobota 8.00 – 15.30 hodin

 

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Bíla sobota 15.30 hodin

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 10.00 hodin

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Pondělí 9.30 hodin

 

 

Předvelikonoční zpověď

25.3           středa 15.00  – 15.30 hodin

29.3           neděle 10.30 – 11.00 hodin 

 

„V této svátosti věřící dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení“.

(II. vatikánský koncil, Konstituce o církvi, článek 11)

„Věřícím ať se častěji doporučuje horlivější a účinnější účast na postní liturgii a kajících pobožnostech. Ať jsou vybízení především k tomu, aby podle nařízení a tradice církve přistupovali v tuto dobu ke svátosti smíření, a mohli tak slavit velikonoční tajemství s čistým srdcem“.

(Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení, Řím 1988)

„Ve svátosti smíření Otec přijímá syna, který se k němu vrací, Kristus bere ztracenou ovci na ramena a odnáší ji zpět do ovčince a Duch Svatý znovu posvěcuje svůj chrám a plněji v něm přebývá, což se pak projeví obnovenou nebo vroucněji prožívanou účastí na stolu Páně, takže nad dítětem, které se vrátilo zpět, je veliká radost na hostině Boží církve“.

(Obřady pokání 6)