Římskokatolická farnost ŽIVOTICE u Nového Jičína

PO - MEDŽUGORSKÉ SETKÁNI – 20. FESTIVALU MLÁDEŽE 2009
Autor článku: Organizační tým "PAVIHO"
Vloženo dne 30.1.2010 v 22:30:59 hodin
PO - MEDŽUGORSKÉ SETKÁNI – 20. FESTIVALU MLÁDEŽE 2009 Místo SETKÁNI:-------------------- Životice u Nového Jičína Bydlení : -----------------------------FARA v Životicích KDY :----------------------------------12,13,14 Února 2010 Program :----------12.2 Pátek – Předprogram 16.20 Růženec přede mší...(spolu s farníky pro ty co to stihnou..) 17.00 Mše svatá v Novém Jíčíně (sjezd poutníku na (předprogram)mši v hlavním chrámu Páně- Nanebevzetí Panny Marie) 18.30 Odjezd na FARU do Životic 19.00 Registrace (ubytovani na faře...¨) 20.00 Uvitáni poutníku na předprogramu (Medžugorská hymna) 20.20 Zážitky z cesty do/z Medžugorie I..(Chorvacké Lurdy, Kralické vodopády.., Makarská...) 21.00 Stručná historie zjevení Panny Marie v Medžugorii (Z knihy Dr.Mráčka) 21.45 Písně z Medžugorie ... Poselství Panny Marie 22.30 Odjezd na ples (v blízkosti pobytu), nebo společná zábava( při hudbě a tanci..) 02.00 Přijezd na Faru a poté ...Noční klid.. 13.2 Sobota - Hlavní program 08.00 Příjezd poutníku na hlavní program (registrace a ubytováni na faře a další info..) 08.45 Uvitáni poutníku (Medžugorská hymna ) 09.00 Festivalu mládeže 2008 (Videoprojekce - autor-Dr. Mráček) 10.00 Poselství Panny Marie (verite) 10.05 Společná modlidba růženece (pravděpodobně v Kostele nebo na faře v Životicích, písně k Panně Marii) 11.00 Snímky a zážitky z Medžugorie –20. Festival Mládeže 2009 (Výběr Pavla, vybrané video ukázky z Mladifestu 09 ) 12.00 Společný oběd (Paviho hudební siesta ) 13.20 Zjevení Panny Marie v Medžugorii ( Videoprojekce –autor - Dr.Mraček – do 14.40) 14.40-15.00 Přestávka (Hudební Medžugorská siesta ) 15.00 CREDO – (divadelní videoprojekce , která byla v Medžugorii 09 do 16.45) 16.50 Odjezd na mši svatou 17.00 Mše svatá v Mořkově ( asi 4km od Životic)OK 18.30 Večeře (Paviho super hudební mix) 19.15 Zážitky z Medžugorie II. z 20. Mladifestu 09 - Foto/video vzpomínky z Medžugorie 09 (vaše prezentace - výběr ) 20.00 Konec hlavního programu (Medžugorskou hymnou ... a rozloučením všech co nás na dlouhou dobu zase opustí...) 20.15 Odjezd všech Medžugoráku na plánovaný ples (ti co zustávají do dalšího dne a jsou přes noc v Životicích na faře) 02.30 Příjezd zpátky na Faru a Noční klid.. 14.2 Neděle - Doplňkový program 08.45 Růženec (přede mší s farníky životic/ti co vstanou) 09.30 Mše svatá v Životicích (spolu s farniky)OK 10.45 Informace o 21.Festivalu Mládeže - Medžugorie 2010 – společná cesta tam a zpět včetně možných zastávek ... .(to co bylo již v plánu tento rok „09“) MEDŽUGORIJE - 20.Mladifest 09 11.45 Informace o dalším setkáni.. PO - MEDŽUGORSKÉM 2010 )(pro všechny ,kteří se chtějí podílet na dalším setkáni a chtějí být v Organizačním týmu „PAVIHO“ 12.00 Rozloučení a rozjezd do našich domovů /Naviděnou na 21.Mladifestu 2010/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMACE: A) K dopravě : Do Životic může učastník použít BUS-y č.7,13 a zastavka je Životice kostel ... , každý poutník přijede a odjede podle vlastní potřeby, tak aby stihl navazujicí spoje.(v případě předprogramu, pokud poutník dorazí na mši v NJ... bude mu podle kapacity nabídnuta cesta do Životic.. .., jinak se každý přispůsobí podle řádu a programu) B) K registraci : Poutník, který dorazí na místo setkáni, projde svoji registrací a nahlasí svůj pobyt a také pokud se přihlásil, tak i stravováni. Při registaraci uradí učastník:80Kč (za pobyt s program na faře bez spaní)nebo 110Kč (za pobyt s program na faře se spaním na 1 noc) anebo 170Kč (za pobyt s program na faře se spaním na 2 noci), pokud se poutník nahlásil, tak uradí i poplatek za stravováni (sobotní oběd a večeře + nedělní snídaně)130+30Kč , (jen pokud měl zájem učastník o zajištěnou stravu, jinak to nehradí a zajistí si vlastí stravu).Po registaraci, pokud přespává poutník na Faře tak se zabydlí.., pak se již užastní podle daného programu. Ostatní učasníci se učasní programu, až po projití registrace. C) K bydlení : Poutník, který bydlí na faře, tak přespává ve svém spacím pytli na karimatce,nebo jen na zemi...(topí se tam tak to nemusí nějak přehánět ...) pokud se nerozhodne ovšem jinak ...(na nafukovaci madraci, či v posteli )Je dobré si vzít přezůvky a věci potřebné na 1-2dení pobyt ... Je potřeba také se PŘIHLÁSIT, protože kapacita fary je pouze 50lidí, takže je jasné, že se upřednostní, především ti, kteří se předem přihlásí... . Fara je dost velká a předpokádá se, že se bude spát odělěně.(muži a ženy v odělěný pokojích) D) K stravováni : Je potřeba , aby jej měl učastník zajištěn, se předem nahlásit do 10.2 2010, tak aby mohl mít stravu zajištěnou, po tomto datu, není možné garantovat, že ji bude mít zajištěnou.(spíše by stím už neměl nikdo počítat)Na před-program a popřípadě i na hlavní program(pro ty co chtějí mít jinak stravováni ..) si zajistí vlastní stravováni, podle svoji potřeby. (pokud učastník bude chtít, tak si může i na předprogram a snidani v sobotu, či oběd v neděli stravováni přikoupit, ovšem to musí nahlásit také předem do 10.2 2010 a uhradu učiní při registraci..) E) K programu: Každý poutník si může přivést i vlastní výběr snímků a videa k obohacení ostatních, které se promítnou ostatním a na kterých může ukázat vlastní zážitky z místa Panny Marie. Pokud poutník zustáva na další program..(na Plesy)..tak se mu nabídne podle možností doprava tam i zpět, a tuto zábavu si každý hradí na vlastí náklady. Pokud se něko výrazným způsobem přičíni o příspěvek do programu, zapojí se a tak rozšíří program (hraním na kytaru či něčím mimořádným), bude mu nabídnuta sleva při registraci, kde to nahlasí.Pak se domluví s Organizačním týmem, kdy bude mít možnost , předvést svůj příspěvek. V připadě nových skutečností.., je možné, že program bude i částečně upraven, podle možných situací.