Římskokatolická farnost ŽIVOTICE u Nového Jičína

PODĚKOVÁNÍ
Autor článku: P. Adam Józef Kasperek
Vloženo dne 11.8.2009 v 10:29:26 hodin
PODĚKOVÁNÍ S opravdovým dojetím a vděčností jsem uvítal pomocné ruce, které souvisely s pomocí lidem postiženým povodňovou vlnou. Jak silná je její moc v podobě ničení všeho, co jí stálo v cestě jsem zažil v měsíci červnu ve svých vlastních farnostech. Většina lidí a to věřící i nevěřící zde opravdu přišli o majetek, který celý svůj život spravovali. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem za vaši pomoc, které si nesmírně vážím a cením. Pomáhali jste vlastními silami s odklízením spoušti, jenž po té velké vodě zůstala. Pomoc se týkala také darů finančních, ale i věcných. Děkuji za příspěvky do sbírky, za Vaši ochotu pomáhat jeden druhému.Chci poděkovat také místní charitě v Hodslavicích za obětavou péči a pomoc obětem povodní. Jsem vděčný za to, že v dnešním světě existují lidé, kteří jsou ochotni rozdělit se s těmi, kdo jejich pomoc potřebují nejvíce. Nemyslí jen na sebe a soucítí s těmi, kdo se dostali do problémů ne vlastní vinou a jsou ochotní jim pomáhat. Váš otec Adam