Římskokatolická farnost ŽIVOTICE u Nového Jičína

Povoden 2009 - číslo účtu
Autor článku: Adam Józef Kasperek
Vloženo dne 11.8.2009 v 10:25:26 hodin
Řada občanů, farnosti i organizací přispěla materiálními i finančními prostředky aby pomohli postiženým občanů. V současné době jsme již materiálními prostředky vybaveni, nedostává se však finančních prostředků na opravu záplavou zničených domů aj. Pokud se kdokoli rozhodne vypomoci finančními prostředky, je tyto možné zasílat na účet farnosti Životice u Nového Jičína: číslo účtu : 187872000/0300, V. Symbol 9999, S. Symbol: rodne číslo nebo IČO do zprávy pro příjemce prosím uveďte "Dar farnosti - povodeň". Farnost Životice u Nového Jičína za všechny postižené děkuje všem, kteří již finanční pomoc na účet poskytli i těm, kteří finanční dar na tento účet zašlou.